Vstup na portál

X-track spol. s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Mobil : +421 902 777 771
www.monitoringvozidla.sk
info@monitoringvozidla.sk

Cenník

Ceny monitorovacích jednotiek závisia od požadovanej funkcionality (možnosť pripojenia prídavných zariadení, čítanie dát o prevádzke vozidla z palubného počítača zo zbernice CAN a pod.), počtu vozidiel a použitého príslušenstva (identifikácia vodičov, prepínač služobnej a súkromnej jazdy, teplotné čidlo a podobne). Taktiež cena montáže závisí od typu vozidla, použitého príslušenstva a náročnosti montáže (napríklad odstavenie vozidla na diaľku, monitorovanie rôznych mechanizmov ako žeriav, domiešavač, hydraulická ruka a podobne). Funkcionalita portálu je pre všetky typy jednotiek rovnaká, niektoré funkcie pri nenamontovanom príslušenstve nemusia byť dostupné alebo automatizované (meranie teploty, identifikácia vodičov). Uvedené ceny sú zakladné a môžu sa líšiť v jednotlivých prípadoch. Monitorovacie jednotky sú vyrobené a certifikované pre použitie v EÚ, záruka je 24 mesiacov. Prenos dát medzi jednotkou a portálom je šifrovaný z dôvodu citlivosti prenášaných dát.

Základný monitoring                                                                            od 59,- EUR bez DPH                         

Identifikácia vodičov kontaktná                                                        +   od 29,- EUR bez DPH

Identifikácia vodičov bezkontaktná                                                   +   od 79,- EUR bez DPH                      (v oboch prípadoch možnosť použitia existujúcich dochádzkových kľúčov)

Meranie teploty                                                                                +   od 39,- EUR bez DPH

Čítanie dát zo zbernice vozidla                                                          +   od 69,- EUR bez DPH                   (priemerná spotreba, počet kilometrov) 

Meranie skutočnej spotreby vozidla je  uskutočňované elektronickým prevodníkom spotreby paliva alebo prietokomerom s vysokou presnosťou. Samotné meranie určuje reálnu energetickú náročnosť stroja, objem spotrebovaných pohonných hmôt je určený ako rozdiel príchodu paliva do motora a prepadovej vetvy - nespotrebovaného paliva vracajúceho sa do nádrže.Týmto typom merania je určený presný objem spotrebovaného paliva daného motora oproti nepriamym metódam merania pomocou výšky hladiny pohonných hmôt v nádrži. Reálna spotreba je prístupná po ukončení jazdy na portáli. Ceny sú závislé od typu vozidla (stroja), každé zariadenie je kalibrované osobitne a začínajú od 450,-EUR bez DPH. 

Mesačné poplatky za používanie portálu závisia od typu monitorovania vozidiel (od typu monitorovaného územia online Slovensko alebo aj zahraničie) a od počtu vozidiel, prípadne pri špeciálnych konfiguráciach od počtu odoslaných sms. Ceny sa stanovujú aj za predpokladu počtu najazdených kilometrov v zahraničí za určitú dobu, prípadne ako súčet najazdených kilometrov pre všetky vozidlá vo firme. Pri jazdách mimo územia Slovenska je možnosť zapnutia online monitoringu v zahraničí aj na obmedzenú dobu.

 

Monitoring Slovensko/Čechy                                                                 od 7,90 EUR bez DPH

Monitoring zahraničie                                                                           od 8,90 EUR bez DPH

Copyright © 2024
powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

ÚVODSLUŽBYOTÁZKYREFERENCIECENNÍKGALÉRIAKONTAKT