Vstup na portál

X-track spol. s.r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Mobil : +421 902 777 771
www.monitoringvozidla.sk
info@monitoringvozidla.sk

Služby

Monitoring a správa vozového parku

  • on-line monitoring v reálnom čase, poloha, stav motora
  • informácie o rýchlosti vozidla, spotrebe, kontrola servisných prehliadok
  • história jázd zaznamenaná v tabuľkovej forme a vykreslená v mapových podkladoch
  • automatické generovanie knihy jázd a mesačných výkazov, možnosť korekcie dát
  • automatický výpočet spotreby
  • automatický import dát z tankovacích kariet (CCS, OMV...)
  • automaticky generovaná kniha jázd
  • jednoduchý export dát do ďalších IT systémov
  • rozlišovanie služobných a súkromných jázd
  • identifikácia vodiča vozidla (kontaktná, bezkontaktná)
  • možnosť merania skutočnej spotreby vozidla prietokomerom
  • čítanie údajov o prevádzke vozidla z palubného počítača
  • nepretržitá dostupnosť údajov 24 hodín denne
  • štatistiky a prehľady   
  • široké možnosti nastavenia prístupových práv pre užívateľov        

Monitoring prepravovaného tovaru

  • Sledovanie polohy prepravovaného tovaru pre tretiu stranu
  • Meranie teploty v nákladnom priestore vozidla

Ochrana vozidiel, posádky a majetku

  • E-call – v prípade nehody zašle jednotka sms informáciu o polohe vozidla na zvolené číslo
  • Funkcia sms alarmu pri pokuse o krádež vozidla (dverné čidlo, priestorové čidlo)
  • Varovanie pomocou sms pri odtiahnutí vozidla (náklonové čidlo)
  • Signalizácia neoprávneného opustenia zadanej lokality v zadanom čase
  • Možnosť zablokovania vozidla na diaľku

Monitoring osôb

  • on-line monitoring osoby
  • off-line monitoring (zistenie polohy na dotaz)
  • funkcia alarm (v prípade tiesne hovor/sms na definované číslo)

Poskytujeme

  • Konzultácie, poradenstvo (bezplatne)
  • Návrh technického riešenia podľa požiadaviek zákazníka (bezplatne)
  • školenia personálu zákazníka (v cene služieb )
  • Montáž zariadení (autorizované servisné strediská, základná montáž na požiadanie priamo u zákazníka)
  • Záručný a pozáručný servis
  • Technickú podporu
  • Zákaznícku linku
  • Možnosť bezplatného odskúšania systému
  • Možnosť zapožičania mobilnej jednotky

Copyright © 2023
powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

ÚVODSLUŽBYOTÁZKYREFERENCIECENNÍKGALÉRIAKONTAKT